Ασφάλεια πληρωμών

Κατά την τελευταία δεκαετία, οι περισσότεροι καταναλωτές που έχουν πραγματοποιήσει online συναλλαγές, είχαν την εμπειρία του 3D Secure v1, το οποίο σχεδιάστηκε για να προσθέσει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας και να μεταφέρει την ευθύνη από τυχόν αμφισβητήσεις από τους εμπόρους στις Τράπεζες (Liability Shift). Όμως, ο σχεδιασμός αυτός τους δυσκόλευε με αποτέλεσμα συχνά να εγκαταλείπουν τις συναλλαγές.

Η νέα έκδοση του πρωτοκόλλου PSD2, το 3D Secure 2, ήρθε για να κάνει την ταυτοποίηση του πελάτη ευκολότερη και να συμβάλλει στην προστασία του εμπόρου με έναν έξυπνο τρόπο.

Όλες οι συναλλαγές σας,στον ιστότοπο μας,με την χρεωστική σας κάρτα εκτελούνται στο περιβάλλον ισχυρής κρυπτογράφησης της EveryPay. Η EveryPay υποστηρίζει τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure 2, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA, MasterCard. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή». Σε περίπτωση απόρριψης της συναλλαγής τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την τράπεζα σας.

 Η ασφάλεια των συναλλαγών είναι προτεραιότητα στον ιστότοπο μας. Για τον λόγο αυτό και για την εξάλειψη κάθε ρίσκου, υπάρχει πλήρης  συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα για την προστασία των πληρωμών.

Contact form